Logo LV Travel Agency

LV Travel Agecny, gevestigd aan Weena 1083, 3013 AL Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. LV Travel Agency hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy- en Cookiebeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Bovendien doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen. Daarmee houdt LV Travel Agency zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Indien u na het doornemen van ons Privacy- en Cookiebeleid of in algemene zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via [email protected]

Persoonsgegevens

LV Travel Agency verwerkt uw (bijzondere en/of gevoelige) persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u en overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

Doel van het verwerken van persoonsgegevens


LV Travel Agency verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Bewaartermijn

Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Uw persoonsgegevens verstrekken aan derden

LV Travel Agency deelt uw persoonsgegevens met businesspartners, zoals luchtvaartmaatschappijen, locale agenten en accommodatieverschaffers als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LV Travel Agency blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Boekingsuitvoerders

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten en hebben daarom bewerkersovereenkomsten afgesloten met al onze partners, zoals luchtvaartmaatschappijen, transferondernemingen, autoverhuurmaatschappijen, lokale agenten en accommodatieverschaffers. Deze gegevens zijn noodzakelijk om boekingen uit te voeren en kunnen daarom zowel binnen als buiten de Europese Unie gedeeld worden.

Bovendien maakt LV Travel Agency gebruik van functionele, analytische en tracking cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan onze website opgeslagen worden in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies enkel voor technische functionaliteiten en om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we gepersonaliseerde content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u hierover geïnformeerd en uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies.

LV Travel Agency gebruikt 4 soorten cookies:

  1. De noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en mogen wij volgens de wet direct op uw apparaat opslaan voor het gebruik van de website.
  2. De statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.
  3. De voorkeur-cookies helpen om uw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden.
  4. De marketing-cookies, die uw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als klant heeft u verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door LV Travel Agency. Zo heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken of bezwaar maken tegen deze verwerking. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid, waarbij u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar uzelf of een door u aangewezen organisatie te laten sturen.

Om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens in te dienen, kunt u contact opnemen met [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Let op: maak hierbij uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN-nummer onleesbaar om uw privacy te beschermen. Wij streven ernaar om binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Tot slot willen wij u erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat wij niet juist omgaan met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens beveiligen

Bij LV Travel Agency hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. Wij treffen dan ook passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw informatie niet wordt misbruikt, verloren gaat, onbevoegd wordt benaderd, ongewild wordt vrijgegeven of ongeautoriseerd wordt gewijzigd. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens niet adequaat worden beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

LV Travel Agency doet haar best om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht tussen uw apparatuur en onze systemen te waarborgen. Echter kunnen wij niet garanderen of verzekeren dat de informatie die via het internet aan ons wordt overgedragen volledig veilig is. In het geval dat er een inbreuk op de beveiliging optreedt en uw persoonlijke gegevens ongeautoriseerd worden benaderd, zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte stellen.